Thảm cuộn văn phòng

Thảm Cuộn Văn Phòng

Thảm Cuộn Văn Phòng

Thảm Champion Malaysia

 • Chất liệu: 100% Polypropylene
 • Kích thước: Khổ thảm 3.66M
 • Xuất xứ: Malaysia
195.000 Đặt ngay

Thảm Magenta Indonesia

 • Chất liệu: 100% Polypropylene
 • Kích thước: Khổ 4m
 • Xuất xứ: Indonesia
230.000 Đặt ngay

Thảm Crest Hoa Văn Đẹp Xuất Xứ Indo

 • Chất liệu: Camifin PP Heatset
 • Kích thước: Khổ 4m
 • Xuất xứ: Indonesia

Thảm Hoa Văn CRISS CROSS

 • Chất liệu: Camifin PP,BCF
 • Kích thước: Khổ 4m
 • Xuất xứ: Indonesia

Thảm ASPEN Hoa Văn Đẹp

 • Chất liệu: Camifin PP Heatset
 • Kích thước: Khổ 4m và 3m66
 • Xuất xứ: Indonesia

Thảm PICCADILLY

 • Chất liệu: 100% Polypropylene
 • Kích thước: Khổ Rộng 4M
 • Xuất xứ: Bỉ
310.000 Đặt ngay

Thảm Cuộn AO Thái Lan

 • Chất liệu: 100% PP BCF
 • Kích thước: Khổ Rộng 4M
 • Xuất xứ: Thái Lan
230.000 Đặt ngay

Thảm Cuộn Milano

 • Chất liệu: 100% Classlon PP
 • Kích thước: Khổ rộng 4M
 • Xuất xứ: Indonesia
230.000 Đặt ngay

Thảm Sàn QD

 • Chất liệu: 100% Polypropylene
 • Kích thước: Khổ 3m66
 • Xuất xứ: Thượng Hải
230.000 Đặt ngay

Thảm Trải Sàn BG

 • Chất liệu: 100% Polypropylene
 • Kích thước: Khổ 3M66
 • Xuất xứ: Thượng Hải
230.000 Đặt ngay

Thảm Hoa Văn JZ

 • Chất liệu: 100% Polypropylene
 • Kích thước: Khổ 3m66 và 4M
 • Xuất xứ: Thượng Hải
230.000 Đặt ngay

Thảm Florence FL1-FL3-FL7

 • Chất liệu: 100% Polypropylene
 • Kích thước: Khổ rộng 4M
 • Xuất xứ: Indonesia
265.000 Đặt ngay
Xem thêm

Thảm Cuộn văn phòng – Thảm trải văn phòng khổ rộng hoa văn đẹp trải phòng lãnh đạo chủ tịch, thảm sàn cao cấp.

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon