Kỹ thuật thi công

Quy trình thi công gồm 4 bước như sau:

  1. Khảo sát mặt bằng.
  2. Vệ sinh mặt sàn.
  3. Thi công thảm.