Thảm Tấm RCN Dubai UAE RECCNECT, THẢM TẤM ĐẾ CAO SU

Thảm Tấm Dubai UAE

Thảm Tấm Dubai UAE

Thảm Tấm Midlands Dubai

  • Chất liệu: 100% Olefin
  • Kích thước: 50cmx 50cm
  • Xuất xứ: Dubai

Thảm Tấm RCN RECONNECT Dubai

  • Chất liệu: 100%Olefin BCF
  • Kích thước: 50cm x 50cm
  • Xuất xứ: Dubai

Thảm Tấm Dubai UAE – Thảm Tấm Văn Phòng Cao cấp nhất hiện nay, tấm vuông 50cm x 50cm đế cao su, được phân phối bởi công ty Linh Dung.

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon