Thảm Tấm Dubai UAE

Thảm Tấm Dubai UAE

Thảm Tấm RCN RECONNECT Dubai

  • Chất liệu: 100%Olefin BCF
  • Kích thước: 50cm x 50cm
  • Xuất xứ: Dubai