Thảm Tấm Indonesia

Thảm Tấm Indonesia

Thảm Tấm Rita Một Màu

 • Chất liệu: 100%Polypropylene
 • Kích thước: Tấm 50cm x 50cm
 • Xuất xứ: Indonesia

Thảm Tấm Kẻ Indo Giá Rẻ

 • Chất liệu: 100% Polypropylene
 • Kích thước: 50cm x 50cm
 • Xuất xứ: Indonesia
175.000 Đặt ngay

Thảm Tấm D1

 • Chất liệu: 100% PP
 • Kích thước: 50cm x 50cm
 • Xuất xứ: Indonesia
255.000 Đặt ngay

Thảm Tấm Accent

 • Chất liệu: Camifin PP.BCF
 • Kích thước: 50cm x 50cm
 • Xuất xứ: Indonesia

Thảm Martini Tấm 25 x 100

 • Chất liệu: 100%Polypropylene
 • Kích thước: 25cm x 100cm
 • Xuất xứ: Indonesia
320.000 Đặt ngay

Thảm Tấm Văn Phòng Giá Rẻ

 • Chất liệu: 100% PP
 • Kích thước: 50cm x 50cm
 • Xuất xứ: Thượng Hải / Indo

Thảm Tấm B1 – Thảm Gạch PPB1

 • Chất liệu: 100% Polypropylene
 • Kích thước: Khổ 50cm x 50cm
 • Xuất xứ: Indonesia

Thảm Tấm A1 B1 C1 D1 Kẻ Sọc

 • Chất liệu: 100% Polypropylene
 • Kích thước: 50cm x 50cm
 • Xuất xứ: Indonesia