Thảm Tấm Miliken

Thảm Tấm Miliken

Thảm Miliken Dòng Architectually Sound

  • Chất liệu: Certified Nylon6
  • Kích thước: 50cm x 50cm
  • Xuất xứ: USA/Mỹ

Thảm Miliken Laylines

  • Chất liệu: Nylon Type 6.6
  • Kích thước: 50cm x 50cm
  • Xuất xứ: Mỹ/USA