Thảm Cuộn Dubai (UAE)

Thảm Cuộn Dubai (UAE)

THẢM MAXIM HOA VĂN ĐẸP

  • Chất liệu: 100% SD Olefin
  • Kích thước: Khổ thảm 3m66
  • Xuất xứ: UAE - DUBAI

Thảm Silken Touch Dubai

  • Chất liệu: 100% Polypropylene
  • Kích thước: Khổ 3M66
  • Xuất xứ: Dubai - UAE

Thảm Crest Dubai (UAE)

  • Chất liệu: 100% PP BCF
  • Kích thước: Khổ thảm 3m66
  • Xuất xứ: Dubai UAE