Thảm Tấm BASIC

Thảm Tấm BASIC

Thảm Tấm BASIC 6

 • Chất liệu: 100% Polypropylene
 • Kích thước: 50cm x 50cm
 • Xuất xứ: Thượng Hải

Thảm Tấm BASIC 505

 • Chất liệu: 100% Polypropylene
 • Kích thước: 50cm x 50cm
 • Xuất xứ: Thượng Hải

Thảm Tấm BASIC 503

 • Chất liệu: 100% Polypropylene
 • Kích thước: 50cm x 50cm
 • Xuất xứ: Thượng Hải
265.000 Đặt ngay

Thảm BASIC5 (BASIC-V)

 • Chất liệu: 100% PP BCF
 • Kích thước: 50cm x 50cm
 • Xuất xứ: Thượng Hải
265.000 Đặt ngay