Thảm Lau Chân Khách Sạn

Thảm Lau Chân Khách Sạn

Thảm lau chân sảnh khách sạn

 • Chất liệu: 100% Polyester
 • Kích thước: Nhiều size
 • Xuất xứ: Indonesia

Thảm Lau Chân GD1

 • Chất liệu: 100% Polyester
 • Kích thước: Nhiều size
 • Xuất xứ: Thượng Hải

Tham Lau Chân GD2

 • Chất liệu: Microfiber
 • Kích thước: Nhiều size
 • Xuất xứ: Thượng Hải

Khăn Lau Chân Khách Sạn

 • Chất liệu: 100% Cotton
 • Kích thước: Nhiều size
 • Xuất xứ: Việt Nam

Thảm Lau Chân GD4

 • Chất liệu: 100% Polyester
 • Kích thước: 4 Size
 • Xuất xứ: Thượng Hải

Thảm Chùi Chân Gia Đình GD3

 • Chất liệu: Sợi Polyester
 • Kích thước: 40cm x 60cm
 • Xuất xứ: Thượng Hải

Thảm chùi chân sợi len đẹp 001

 • Chất liệu:
 • Kích thước:
 • Xuất xứ: