Thảm Trải Sàn Indo

Thảm Trải Sàn Indo

Thảm Magenta Indonesia

 • Chất liệu: 100% Polypropylene
 • Kích thước: Khổ 4m
 • Xuất xứ: Indonesia
230.000 Đặt ngay

Thảm Crest Hoa Văn Đẹp Xuất Xứ Indo

 • Chất liệu: Camifin PP Heatset
 • Kích thước: Khổ 4m
 • Xuất xứ: Indonesia

Thảm Hoa Văn CRISS CROSS

 • Chất liệu: Camifin PP,BCF
 • Kích thước: Khổ 4m
 • Xuất xứ: Indonesia

Thảm ASPEN Hoa Văn Đẹp

 • Chất liệu: Camifin PP Heatset
 • Kích thước: Khổ 4m và 3m66
 • Xuất xứ: Indonesia

Thảm Cuộn Milano

 • Chất liệu: 100% Classlon PP
 • Kích thước: Khổ rộng 4M
 • Xuất xứ: Indonesia
230.000 Đặt ngay

Thảm Florence FL1-FL3-FL7

 • Chất liệu: 100% Polypropylene
 • Kích thước: Khổ rộng 4M
 • Xuất xứ: Indonesia
210.000 Đặt ngay

Thảm Newtango NT844 NT811 NT822

 • Chất liệu: 100% Polypropylene
 • Kích thước: Khổ Rộng 4M
 • Xuất xứ: Indonesia
210.000 Đặt ngay

THẢM CUỘN ALT-MRP-SNR-PRG-BTR-BKN-BRM

 • Chất liệu: 100% BCF Classlon PP
 • Kích thước: Khổ rộng 4M
 • Xuất xứ: Indonesia
285.000 Đặt ngay

Thảm Avalon Trải Sàn Văn Phòng, Khách Sạn

 • Chất liệu: 100% Polypropylene
 • Kích thước: Khổ rộng 4M
 • Xuất xứ: Indonesia
210.000 Đặt ngay

Thảm Emperor (Thảm MP) Dạng Cuộn Khổ Lớn

 • Chất liệu: 100% PP
 • Kích thước: Khổ rộng 4m
 • Xuất xứ: Indonesia
155.000 Đặt ngay

Thảm Hammer Indonesia

 • Chất liệu: 100% Polypropylene
 • Kích thước: Khổ Thảm 4M
 • Xuất xứ: Indonesia
230.000 Đặt ngay

Thảm Breeze Plus

 • Chất liệu: 100% Polypropylene
 • Kích thước: Khổ Rộng 4M
 • Xuất xứ: Indonesia
220.000 Đặt ngay
Xem thêm