Thảm Cuộn Một Màu

Thảm Cuộn Một Màu

Thảm One Loop Một Màu Malaysia

 • Chất liệu: 100% Polypropylene
 • Kích thước: Khổ 4m và 3m66
 • Xuất xứ: Malaysia
110.000 Đặt ngay

Thảm Cuộn Màu Đỏ Cờ

 • Chất liệu: 100% Polypropylene
 • Kích thước: Khổ 4m và 3m66
 • Xuất xứ: Indonesia
115.000 Đặt ngay

Thảm Cuộn MP EMPEROR

 • Chất liệu: 100% PP
 • Kích thước: Khổ rộng 4m
 • Xuất xứ: Indonesia
155.000 Đặt ngay

Thảm Một Màu Xanh Lá

 • Chất liệu: 100% PP
 • Kích thước: Khổ 4m
 • Xuất xứ: Thượng Hải
110.000 Đặt ngay

Thảm Cuộn Một Màu Nâu

 • Chất liệu: 100% PP
 • Kích thước: Khổ 3m66 và 4m
 • Xuất xứ: Indonesia
90.000 Đặt ngay

Thảm Cuộn Một Màu Ghi

 • Chất liệu: 100% Polypropylene
 • Kích thước: khổ 3m66 hoặc 4m
 • Xuất xứ: Indonesia
105.000 Đặt ngay

Thảm Cuộn Một Màu Đỏ

 • Chất liệu: 100% Plypropylene
 • Kích thước: Khổ thảm 3m66-4m
 • Xuất xứ: Indonesia
115.000 Đặt ngay

Thảm Cuộn Một Màu Vàng

 • Chất liệu: 100% PP
 • Kích thước: Khổ 3m66 và 4m
 • Xuất xứ: Thượng hải
90.000 Đặt ngay

Thảm Một Màu

 • Chất liệu: 100% Polypropylene
 • Kích thước: Khổ 3m66 và 4m
 • Xuất xứ: Thượng hải
90.000 Đặt ngay